Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Bí Quyết Thành Công

Con đường đến thành công nó không có một công thức nào cả, không có một con đường nào dẫn đến thành công và chính thành công là con đường, không có một tiêu chuẩn, cách thức nào để tạo ra điều đó. Đã có suy nghĩ, hướng về một việc nào đó thì phải có lập trường, có suy nghĩ, có sự kiên nhẫn mới được.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật