Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Bệnh – Nỗi Lo Và Niềm Đau

Đức Phật nói trong khổ đế, bốn cái khổ căn bản mà đức phật nới với loài người là sinh lão bệnh tử, và bệnh là yếu tố dẫn đến cái chết từ 90 – 95%. Về một chân lí của cuộc đời, đau bệnh là việc không thể tránh khỏi, qua đó Đại Đức Thích Phước Tiến muốn nhắn nhủ đến chúng ta hay an tâm hơn, bình tĩnh hơn khi phải đối diện với điều này.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật