Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Bên Bờ Sanh Tử

Bài giảng chia sẻ về cảnh cận tử nghiệp, nói lên một cái chết gần tắt thở bên bờ mé sinh tử để giải quyết vấn đề này, tìm hiểu như thế nào, sự cứu chữa và giúp đỡ của người thân.Giữa cái sống và cái chết rất là mong manh, ai cũng sẽ đối diện trước bờ mé này với bất kì độ tuổi nào tùy duyên nghiệp của mọi người.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật