Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Âu Cũng Là Số Phận

Âu cũng là số phận mang ý nghĩa như một sự cam chịu, từ số phần giống như một cái gì đó đã đặt để cho chúng ta rồi và có nhiều người suy nghĩ số phận này là do trời định hay do tiền định đã an bài, nhưng ai sinh ra trên cuộc đời cũng có cái duyên nghiệp theo mình và chúng ta có phải cam chịu số phần mình như vậy không.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật