Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Ai Hiểu Lòng Cha

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp về công ơn của cha, cha không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ nuôi nấng ta từ những bước đi đầu tiên, cha theo ta cả chặng đường đời, che chở và bảo vệ mỗi khi găp khó khăn. Bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến mang giá trị nhân văn sâu sắc gửi đến các bạn trẻ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp đại đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật