Thích Phước TiếnThuyết Pháp – 9 Chữ Cù Lao

. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Vào những dịp vu lan như thế này, chúng ta có dịp ôn lại tâm tình của một người làm con, dù cha mẹ chúng ta còn hay mất thì những ngày này vẫn làm cho ta cái nao nao khó tả.
Theo Đại Đức Thích Phước Tiến, quy luật của cuộc đời chúng ta phải có ơn nặng với cha và mẹ, và cái ơn nghĩa đó theo đức phật có thể suốt đời vẫn không trả hết ơn này. Vu lan là cơ hội ôn lại sâu sắc hơn và bổn phận của chúng ta là suốt cả cuộc đời này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.