Thích Phước Tiến thuyết pháp – 5 nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia phần 4 không nói dối

Không nói dối là một trong 5 nguyên tắc đạo đức của người phật tử, không chỉ riêng với những người con phật mà là bất kể những ai dù đang sống ở đâu, tôn giáo nào, hay quốc gia nào. Nói dối để đem về cho bản thân cái lợi, làm hại người khác là điều hết sức sai trái.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật