Thích Phước Tiến Thuyết Giảng MP3 – Làm Theo Lời Phật Dạy

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đại Giác, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
“Làm theo lời Phật, đừng theo ý mình”, một câu tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu chúng ta hiểu và biết ứng dụng thì nó sẽ là kim chỉ nam cho hành giả trên con đường tu tập. Chúng ta hãy lắng tâm cùng nghe thầy Thích Phước Tiến chia sẻ làm thế nào để làm đúng theo lời Phật dạy.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.