Thích Phước Tiến Thuyết Giảng MP3 – Làm Chủ Được Mình Là Tu

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học.
Chúng ta đã từng nghe thầy giảng đề tài Biết Được Mình là tu, cái biết được mình chỉ là sự khởi đầu, nhìn nhận được trạng thái của tâm lý mình, nhưng mình chưa có khả năng điều phục nó. Thì hôm nay thông qua bài giảng này của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ biết được cách điều phụ tâm của chúng ta để tu tập tốt hơn.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẻ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.