Thích Phước Tiến Thuyết Giảng MP3 – Hạnh Phúc Đạo Và Đời

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Hạnh phúc ở đời thì ai cũng có thể hiểu được, nhưng hạnh phúc ở Đạo thì như thế nào?
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.