Thích Phước Tiến MP3 – Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ (Giảng Chùa Hoằng Pháp)

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Khi chúng ta học tu mà chúng ta nhớ quá nhiều kiến thức hoặc là được truyền trao quá nhiều kiến giải về pháp môn tu thì chúng ta sẽ rất khó vận dụng trong tu tập. Vì vậy thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều nho nhỏ, để giúp chúng ta nhìn ra được cái nào là cái cốt tủy trong vô vàn kiến thức, kiến giải của chúng ta, nhằm vận dụng tu tập đạt được kết quả cao.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.