Thích Phước Tiến MP3 – Chia Sẻ Niềm Đau

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Xã Hội do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.