Thích Phước Tiến MP3 – Biết Được Mình Là Tu

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Từ nhỏ đến lớn chúng ta biết rất nhiều thứ, càng về già thì kinh nghiệm, cái biết của chúng ta càng nhiều. Và với ngày hôm nay, thời đại công nghệ thông tin thì những chuyện trên trời dưới đất thì chúng ta càng biết nhiều hơn nữa. Nhưng theo quan điểm của đạo Phật thì những cái biết của chúng ta chỉ là những cái biêt bên ngoài, còn để biết được chính bản thân, con người chúng ta thì có thể là chưa biết gì cả. Vậy để trả lời cho câu hỏi tại sao biết được mình mới là tu thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.