Thích Phước Tiến MP3 – Ăn Theo Quan Điểm Của Đạo Phật

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy: học ăn, học nói, học gói, học mở, chúng ta cảm thấy nó rất là nhỏ, tại sao phải học. Nhưng nếu chúng ta không học thì chúng ta sẽ đánh mất tư cách từ những cái nhỏ đó, nhất là cái ăn uống của chúng ta. Và quan niệm về Ăn trong đạo Phật như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.