Thích Phước Tiến MP3 – Ân Đức Của Đàn Na

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vũng Tàu, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.