Thích Phước Tiến Mới Nhất – Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn

Bài pháp thoại do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân khóa tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân lần thứ 52. Với những câu chuyện có thật được truyền đạt qua ngôn từ bình dị, gần gũi, Thầy Thích Phước Tiến lần lượt diễn giảng ý nghĩa hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam xưa và nay cũng như phân tích kỹ LÝ và SỰ của Kinh Phổ Môn (được trích từ Phẩm 25 – Kinh Pháp Hoa, nói về Hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm). Theo đó, Giảng Sư Thích Phước Tiến sách tấn hàng Phật tử thực tập tánh nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, làm chủ năng lượng của mình và ứng dụng hạnh nguyện của Ngài trên bước đường nhập tri kiến Phật.
Bài Giảng mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến rất gần gũi và dể hiểu trên con đường tu học tinh tấn của quý Phật Tử.
Hãy cũng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015.