Thích Phước Tiến Mới Nhất – Tiếp Cận Đạo Phật

Trong chuyến hoằng pháp trên đất canada, Thầy Thích Phước Tiến đã thuyết pháp tại chùa Địa Tạng. Con người ngày gặp càng nhiều oan trái, đau khổ, bệnh tật, nên việc dựa dẫm cửa Phật là điều không thể tránh khỏi. Đại Đức Thích Phước Tiến muốn giúp đỡ quý phật tử tiếp cận phật giáo một cách bài bản đúng, đúng chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất