Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Tương Ưng Bộ Bài Kinh Số 5 Phẩm Khúc Gỗ Trôi Sông

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – Vĩnh Long ngày 19-06-2013