Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện – HCM vào ngày 16-06-2010, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.