Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện – HCM vào ngày 04-06-2011, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.