Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Đoạn Tận Ái

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – HCM, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh Đoạn Tận Ái là 1 bài kinh dài nhất trong Kinh Trung Bộ, nói về học thuyết duyên sinh trong đạo Phật, đây là 1 vấn đề chúng ta cần phải hiểu 1 cách đúng đắn nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng để hiểu rõ hơn vấn đề này.