Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (217-220)

Thuyết Pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất tại Tu Viện Tường Vân. Tiếp tục phần tiếp theo của bộ kinh pháp cú hỷ ái do thầy Thích Phước Tiến chia sẻ hướng dẫn để quý phật tử sáng suốt trên con đường tu học. Đây là cuốn kinh bào gồm các nền tảng căn bản của giáo lí Phật. Giảng sư Thích Phước Tiến đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh của cuộc sống trong bài giảng để quý phật tử dễ hiểu dễ liên kết với đời sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến Mới Nhất.