Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (209-216)

Pháp Thoại Thích Phước Tiến Mới Nhất giảng tại Tu Viện Tường Vân. Bộ kinh được chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến. Tiếp theo bài giảng lần trước, giảng sư Thích Phước Tiến lí giải từ câu 209 đến câu 216. Về nguyên tắc con người ta có 2 bản năng, bản năng tình cảm và lí trí, liệt về cái ái, tình cảm nằm trong tình yêu, cái ái mà dễ dẫn đến khổ đau là ái tình. Theo Đai Đức Thích Phước Tiến, nguyên tắc tình cảm không sai nhưng nếu vượt quá thì chúng ta sẽ tạo nên oan trái của đời mình.
Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến mới nhất rất dễ hiểu và sinh động. Thầy chủ động lồng ghép các câu chuyện về đời thường.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài giảng của thầy Thích Phước Tiến.