Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Pháp Bảo Đàn 6

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 10-07-2013, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh Pháp Bảo Đàn là một bộ kinh vô cùng quan trọng với những người tu học, nhất là những người tu học theo Thiền tông. Được xem là bộ kinh gối đầu giường của những hành giả tu Thiền. Thiền được xem là cốt lõi của Phật giáo, và Thiền như thế nào mới là đúng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến để nắm rõ về bộ kinh này.