Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Di Giáo Phần 9

Bài Thuyết Pháp mới nhất của thầy Thích Phước Tiến tại tu viện Tường Vân. Kinh DI Giáo dành cho quý phật tử có thời gian tu tập lâu và chuyên sâu.
Qua lời giảng của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều thú vị. Ðây là những lời dạy sau cùng của Ðức Phật, đầy tình thương và sự khích lệ để quý Phật Tử học theo
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết Pháp mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.