Thích Phước Tiến Mới Nhất – Hãy Tập Cách Sống Tốt

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Minh – HCM.
Chúng ta muốn an lạc nhưng đôi khi chúng ta lại tạo sự bất an cho mình, có thể là vô tình hay cố ý. Trên cuộc đời này, cuộc sống an lạc hạnh phúc thì ai cũng muốn nhưng quan trọng nhất là chúng ta không tạo nhân tố để cho mình được an lạc. Trong bài giảng này thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẽ với tất cả chúng ta: cách để có một đời sống an lạc không phải trong hiện tại mà là trong một và nhiều đời của chúng ta thì quan trọng nhất là phải làm lơi ích và sống có ý nghĩa trên cuộc đời.
Làm thế nào để sống có ích và ý nghĩa? Mời quý vị cùng lắng lòng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyêt giảng. Nam Mô A Di Đà Phật.