Thích Phước Tiến Mới Nhất – Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân mùa Phật Đản 2012 tại chùa Ấn Quang ngày 28-04-2012, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Trong biên niên sử thế giới, chưa có một nhân vật nào có thể được công nhận là đã tự hiến dâng quá nhiều cho những lợi ích của chúng sanh như đức Phật đã làm. Ngay từ giây phút giác ngộ cho đến lúc nhập diệt, Ngài phấn đấu không biết mệt mỏi để nâng cao địa vị con người. Thông điệp này vẫn có ảnh hưởng quan trọng đối với vận mệnh của nhân loại cho đến mãi mãi về sau. Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất đã làm toả sáng thế gian này bằng trí tuệ và lòng nhân từ.
Mời quý vị và cac bạn lắng tâm cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến để hiểu thêm về sự đản sanh của đức Phật