Thích Phước Tiến Mới Nhất – Giáo Pháp Ngược Dòng

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bảo Ngạn – Phú Thọ vào ngày 21-04-2011, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có hai phẩm chất cả tính thiện và cả tính ác, tùy điều kiện con người sẽ biểu lộ những cái thiện hoặc những cái ác khác nhau. Làm người ai cũng muốn mình là người tốt. Nhưng nếu chúng ta không tạo điều kiện cho một con người lỡ phạm sai lầm hoàn lương thì đôi khi chúng ta đã đẩy con người đó vào con đường tội lỗi thật sự. “Nếu thấy anh ta làm được một điều tốt thì hãy quên quá khứ của anh ta đi”
Mời quý vị lắng tâm cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.