Thích Phước Tiến mới nhất – Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại Tu Viện Tường Vân. Bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ về vấn đề đạo đức. Sư tương quan văn hóa truyền thống và văn hóa ngoại lại làm cho đạo đức truyền thống bị lung lay. Có thể bài giảng này hơi đau, nhưng là nỗi đau chung, đạo đức không tạo ra tiền, nhưng nó là nền tảng của hạnh phúc của việc sử dụng đồng tiền. Qua bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta cùng suy ngẫm lại việc sinh hoạt tín ngưỡng của bản thân để cùng giải quyết vấn đề suy thoái đạo đức.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.