Thích Phước Tiến Mới Nhất – Chúng Ta Hiểu Gì Về Đạo Phật

Đại Đức – Giảng Sư Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền. Đạo Phật du nhập vào Việt nam từ rất lâu, những cư sĩ Ấn độ đã mang đạo phật về với chúng ta. Đạo phật đã hòa quyện với văn hóa tín ngưỡng truyền thống chúng ta.
Qua bài thuyết pháp, thầy thích phước tiến muốn chia sẻ về nguồn gốc cũng như quá trình phát triển của đạo phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp Mới Nhất của Đại Đức Thích Phước Tiến.