Thích Phước Tiến Mới Nhất – Bài Học Về Lòng Từ Bi

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Quan Âm ở Canada. Từ bi nghe thì hiểu ngày nhưng làm sao để làm được thì rất khó, khi nhắc đến đạo phật người ta hay nói đến đạo từ bi.
Đối với thầy Thích Phước Tiến thì từ Từ Bi phải phát ra từ trái tim, và qua bài pháp thoại, thầy muốn nhắn nhủ, truyền bá sự từ bi đến tất cả chốn sinh và nhất là những người con của Đức Phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết Pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất