Thích Phước Tiến mới nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 8

Bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Tu Viện Tường Vân. Đây là bài kinh cuối cùng trước khi đức Phật nhập niết bàn. Bài Kinh chưa đựng nhiều sự cảm thương và khích lệ của đức Phật đối với quý Phật tử. Qua lời giảng mới nhất của giảng sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ hiểu thêm về quá trình phát triển lâu đời của phật giáo, nguồn gốc kinh phật.
Đại Đức Thích Phước Tiến không chỉ là một giảng sư với các bài thuyết pháp ý nghĩa mà thầy Thích Phước Tiến còn là một người giáo viên giỏi.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết Pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến