Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 6

Bài thuyết pháp mới nhất Thích Phước Tiến 2015 được giảng tại Tu Viện Tường Vân. Đây là cuốn kinh được viết cuối cùng trước khi Đức Phật nhập niết bàn. Quý Phật Tự muốn tu tập chuyên sâu thì Kinh DI Giáo là cuốn kinh không nên bỏ qua. Qua lời dạy của Giảng Sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ hiểu sâu và tiếp thu nhanh hơn.
Trong buổi dạy, Thầy Thích Phước Tiến cũng lồng ghép thêm về nhiều khía cạnh cuộc sống để bài giảng thêm màu sắc.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến
Nam Mô A Di Đà Phật.