Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 5

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp mới nhất tại Tu Viện Tường Vân. Kinh Di Giáo là một trong những cuốn kinh cơ bản của người tu tập. Qua lời dạy của Giảng sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu và học tập. Ngoài ra Thầy Thích Phước Tiến cũng lồng ghép các cuộc nói chuyện, chia sẻ về các vấn đề của cuộc sống trong bài giảng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phât.