Thích Phước Tiến mới nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 4

Bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Ngôi chùa có địa chỉ tại E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM. Sư chụ trì là Đại Đức Thích Phước Tiến. Ngoài việc thuyết pháp thì Đại Đức Thích Phước Tiến cũng là một người thầy giáo giỏi. Các bài giảng về kinh phật của giảng sư Thích Phước Tiến Thường rất dễ hiểu.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài thuyết pháp mới nhất Thích Phước Tiến 2015