Thích Phước Tiến mới nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 3

Bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến Tại Tu Viện Tường Vân. Qua lời dạy của Đại Đức Thích Phước Tiến, đi tu không chỉ đơn giản là việc đi làm công quả, quý phật tử cần trau dồi kiến thức về phật giáo để ứng dụng vào cuộc sống. Bảng kinh Di Giáo của Giảng sư Thích Phước Tiến tóm gọn lại những giáo lí phật pháp cơ bản nhất cho tu sĩ và cư sĩ.
Những lời nói cuối cùng của đức Phật là chắt lọc, là tinh túy được tổng hợp trong bản kinh này.
Bài giảng của Thầy Thích Phước tiến rất sống động và dễ hiểu.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp mới nhất của Giảng sư Thích Phước tiến 2015