Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 2

Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Chúng tôi may mắn được quay lại một buổi học của các sư thầy, ngoài việc giảng pháp thì thầy Thích Phước Tiến cũng là một thầy giáo rất nghiêm khắc. Kinh di giáo là cuốn kinh cuối cùng trước khi đức Phật nhập niết bàn, quý phật tử đã tu tập lâu thì nên theo dõi bài giảng này của Đại Đức Thích Phước Tiến.
Bài giảng của Giảng sư Thích Phước Tiến rất sống động, trong buổi học, thầy đưa ra nhiều chủ đề bàn luận, nhiều bài học hay trong cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến mới nhất.
Nam Mô A DI Đà Phật