Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 1

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng bảng kinh DI Giáo Tại Tu Viện Tường Vân. Kinh DI Giáo là bảng kinh sâu kết lại tất các các giáo lí nền tảng của phật giáo, nhấn mạnh các giáo lí cơ bản của người tu tập nhằm ứng dụng vào đời sống. Qua lời giảng của Thầy Thích Phước Tiến, kinh DI Giáo như là một cuốn di chúc của Đức Phật để nhắn nhủ với đời sau.
Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến rất dễ hiểu đề cập đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. Lồng ghép trong bài giảng là những câu chuyện kể đầy sống động.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật