Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015 – Đừng Gieo Rắc Hận Thù (KT53)

Bài pháp thoại Đừng Gieo Rắc Hận Thù do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 53 tại Tu Viện Tường Vân. Thầy Thích Phước Tiến phân tích hai yếu tố căn bản làm con người đau khổ: thiên nhiên và con người.
Theo đó, Đại Đức Thích Phước Tiến giảng kỹ về yếu tố con người, chính lòng tham lam, ích kỷ của con người gây ra đau khổ cho người khác. Thông qua bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến hãy bình tĩnh suy ngẫm lại bản thân.
Hãy lắng nghe và chia sẻ các bài pháp âm của Giảng sư Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật