Thích Phước Tiến Mới Nhất – Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Thiền Viện Sơn Thắng. Ngoài vai trò của một người đi hoằng pháp, Thầy Thích Phước Tiến cũng là một người thầy giáo giỏi và đáng kính. Bài pháp thoại Để Trở Thành Giảng Sư do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng, chia sẻ cho quý phật tử cách tu tập và phương pháp tu học để trở thành giảng sư góp công sức vào công tác hoằng pháp.
Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến rất dễ hiểu và lí thú, xen kẽ vào đó là các câu chuyện nhỏ về cuộc sống.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ bài pháp thoại Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015.