Thích Phước Tiến – Họa Phước Khó Lường

Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng mong được hạnh phúc , bình an , vui vẻ, công ăn việc làm được tốt đẹp, ai cũng ước mơ cho mình có phúc mà đừng có họa đến.Nhưng mà sự thật, chúng ta trải qua những thăng trầm, đắng cay mà không thể hiểu được.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân