Thích Phước Tiến – Giá Trị Lòng Chân Thật

Trong cuộc sống chính kinh nghiệm của cuộc đời đã đẩy chúng ta vào cái vấn đề tự dối mình, từ dối người. Vì vậy hiểu được giá trị lòng chân thật thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, tất cả vạn vật trên đời đều vô thường, vậy chúng ta giả dối để níu kéo điều gì hay chỉ làm tâm hồn thêm gánh nặng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân