Thích Phước Tiến English Subtitle – Con Đường Xưa Em Đi

Đại Đức Giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm trong chuyến hoằng pháp trên đất Pháp. Thầy tán thán tinh thần tu học của kiều bào nước ngoài. Nhắc đến những con đường trong quá khứ đó là những con đường kỉ niệm và rất có thể chúng ta quay trở lại trong 1 lí do nào đó trong cuộc đời, và chúng ta có thể cảm nhận và đi lại con đường đã từng đi.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thầy Thích Phước Tiến
Bài giảng pháp Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh
Nam Mô A Di Đà Phật.