Thích Phước Tiến (English Subtitle) Bông Hồng Dâng Mẹ

. Đạo hiếu chưa đủ đạo làm người, nhưng ai không hiếu thảo thì đó chắc chắn không phải là con người, vì vậy hãy cùng Đại Đức Thích Phước Tiến suy ngẫm và ôn lại tình thâm, lòng tri ân đối với cha mẹ.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến Eng sub tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân