Thích Phước Tiến English Sub – Tập Buông Xả

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh. Tập buông xả là một trong những cách quan trọng giúp chúng ta trút bỏ buồn phiền, gỡ bỏ gánh nặng trong lòng để có được một cuộc sống an vui, vui vẻ. Thầy sẽ chia sẻ với chúng ta các phương pháp và lợi ích từ việc buông xả.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài pháp thoại Thích Phước Tiến subtitles
Nam Mô A Di Đà Phật.