Thích Phước Tiến English sub – Tận Thế Do Đâu

Bài pháp thoại của Thầy thích Phước Tiến được giảng tại Khóa Tu An Lạc lần thứ 18 tại Tu Viện Tường Vân, huyện Bình Chánh. Đức Phật đã dạy. Hễ làm con người thì có Sinh, Lão, Bệnh, Tử; vạn vật thì tồn tại theo tiến trình Thành, Trụ, Hoại, Không.
Đó là lẽ tất yếu trong cuộc sống này; có điều nó xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào chúng ta mà thôi! Giảng sư Thích Phước Tiến Đưa ra nhiều ví dụ, chẳng hạn như một người có đầy đủ sức khỏe có thể sống đến 50 tuổi nhưng lại ham mê rượu chè, chơi bời không thiết tha gì đến bản thân thì mạng sống đương nhiên rút ngắn lại, như trái đất không được bảo vệ lại liên tục bị hủy hoại, tàn phá thì việc tận thế là điều sớm muộn cũng xảy ra. Qua bài giảng của thầy Thích Phước Tiến, chúng ta hãy cùng bào vệ môi trường cho thế hệ mai sau.
Bài giảng của thầy Thích Phước Tiến 2015 được dịch sang Tiếng Anh.