Thích Phước Tiến English sub -Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại tịnh xá Ngọc An trong chuyến hoằng pháp trên đất mỹ. Một chủ để muôn đời và gần như ai là con người đều phải đối mặt với chuyện này, và Thầy Thích Phước Tiến đã lấy nó ra làm tiêu đề cho bài Thuyết Pháp.
Có lẽ điều đáng sợ và ám ảnh nhất cho mọi người ở trên đời là cái chết. Mỗi người có một cách nhìn nhận về sự chết khác nhau và hầu như ai cũng cố tình lẩn tránh nó nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện…. Hãy cùng theo Thầy Thích Phước Tiến để tìm rõ nguồn ngạch của cái chết.
Bài Thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến