Thích Phước Tiến English sub – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 23

Bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến tại Tư gia Tường Nghị thuyết giảng nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ và Canada.Trong bài giảng, Thầy Thích Phước Tiến đã trả lời ngắn gọn xúc tích những câu hỏi của quý Phật tử, nhằm giúp mọi người vững tin hơn trên bước đường tu học.
Chúng ta sẽ tìm ra được lời giải cho nhiều câu hỏi mà phần lớn quý phật tử gặp phải trên con đường tu học theo chánh pháp trong bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp của thầy Thích Phước Tiến.
Bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh
Nam Mô A DI Đà Phật.