Thích Phước Tiến English Sub – Nghịch Duyên

Ở trên đời ai cũng thích ngọt bùi sợ cay đắng, cái ước mơ được thuận lợi, được thành công, được nuông chiều, nhưng đó chỉ là một mặt của cuộc đời nếu chúng ta chủ quan, suy nghĩ một mặt của cuộc đời như thế, thì mai này chúng ta rất khó ứng xử, đứng vững giữa cuộc đời này. Và theo đại đức Thích Phước Tiến chúng ta sẽ mãi dằn vặt khổ đau trong những mặt trái cuộc đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Giảng Sư Thích Phước Tiến.