Thích Phước Tiến English sub – Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn

Bài pháp thoại do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Lòng tốt là những giá trị đạo đức mà con người và xã hội rất cần. Con người cần có lòng tốt để giúp đỡ, sẻ chia với người khác trong cuộc sống… Nhưng theo Thầy Thích Phước Tiến lòng tốt nếu không đi cùng hiểu biết có thể làm hại mình, hại người, đôi khi làm hại cả hai. Lòng tốt còn có thể bị lợi dụng. Qua bài giảng, Đại Đức Thích Phước Tiến giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn về Lòng tốt chân thật và thế nào là Lòng tốt bị bôi bẩn.
Bài Thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến còn được dịch sang Tiếng anh tạo điều kiện cho người nước ngoài xem pháp.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ bài giảng của Thích Phước Tiến 2015